15.01.2020

2020 Yılı Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

27/12/2019 tarih ve 30991 ( 2. mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 ve 1..

13.01.2020

Değerli Konut Vergisi Ertelemesinde Son Durum

Değerli Konut Vergisi, modern çağın servet vergilerinden birisi. Yani, tepki gösterilmesi, eleştiri yapılması normal...

7.01.2020

Yatırım Teşviklerinde 2020 Uzatmaları

Yatırım Teşvik Belgesi sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği karar nihayet çıktı. Her yıl olduğu gibi yatırım te..

7.01.2020

Taşınmaz Satışlarında Özel Matrah Yanlış Uygulanıyor

Taşınmaz sektörü Devletin olduğu kadar, hemen herkesin takibinde. Çünkü, halkın tamamına yönelik bir şey yapılmak ist..

6.01.2020

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir ? Ne Zaman Karşılaşırız ?

Veraset ve intikal vergisi, sistemimizde yer alan dolaysız vergilerden birisi. Aslında bir tür servet vergisi. Ölüm, ..

2.01.2020

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

2872 sayılı Çevre Kanununa 29/11/2018 tarih ve 7153 sayılı Kanunla eklenen,, Ek 11, Ek 12, Ek 13 maddelerin uygulamas..