15.11.2019

Turizm Payı Beyannamesinde Mükellefiyet, Oran ve Beyan

Turizm Payı Beyannamesi vermesi gerekenler, Beyan Oranları, Beyanname Dönemleri ve Turizm Payı Beyannamesi Beyan Süre..

4.07.2019

Kurum Geçici Beyannamesinde Değişiklik

Mahsup Ödenen Vergi tutarı satırının adı Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsi..

3.07.2019

Dilekçematik

Günlük yaşantınızda vergi dairenizle olan işlemlerinizde sıklıkla kullanılan dilekçelerden önemli bir kısmı bu bölümd..

3.07.2019

Beyanname Formları & Bildirimler

Kağıt ortamında beyanname vermek durumundaysanız, indirilmesi mümkün olan beyannameleri doldurarak vergi dairenize ve..