10.02.2020

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Geçiş Süresi

MuhSGK Birleşmesi olarakta adlandırılan Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesin uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin ..

6.02.2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi... uygulamasına başlandı. Peki Kapıcılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi..

4.02.2020

Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

Diğer ücretli hizmet erbaplarının 2020 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-2 Mart (..

4.02.2020

Basit Usul Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı

Basit Usul Mükellefleri 2.3.2020 tarihine kadar 2019 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini D..

4.02.2020

Basit Usulde Ticari Kazancın Beyanı ve Avantajları

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi..

4.02.2020

İşte Vergide Beyan Dönemi Başlıyor !

Beyan esasına dayanan gelir ve kurumlar vergisinde, 2019 yılında elde edilen kazanç ve iratların beyanı Şubat, Mart v..