17.11.2019

E-Fatura’ya Kamu Senaryosu

E-Fatura senaryo sayısı 3’e yükseldi. Temel Senaryo ve Ticari Senaryo ya ek olarak Kamuya kesilecek faturalar için KA..

13.11.2019

Şirketler E-Özlük Dosyasına Geçiyor

Bazı firmaların İnsan Kaynakları birimleri gelişen teknoloji sayesinde elektronik saklama sistemlerine geçiyor.

12.11.2019

E-Fatura Yerine Sehven Kağıt Fatura Düzenlenmesi

Faturanın e-Fatura yerine kağıt fatura olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda Maliye Bakanlığından 2015 yılında..

1.11.2019

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ

Gelir idaresi Başkanlığının 19/10/2019 tarihinde yayınladığı Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usu..