16.12.2019

E-Arşiv Fatura Duyurusu

Gelir İdaresi 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek ve Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL yi Aşan Faturaların E-Arşiv..

9.12.2019

E-Defter Berat Yükleme Sürelerinde Tercih Hakkı

Resmi Gazetede yayımlanan e-Defter Uygulaması S.No:3 Genel Tebliğ ile berat dosyalarını allma süresinde tercih hakkı ..

9.12.2019

2020 Yılı E-Belge Süreçleri

01.01.2020 tarihinden itibaren muhasebe hayatımızda önemli limitler başlamaktadır. Bu süreçte hepimizin e-dönüşüm, e-..

5.12.2019

Elektronik Ortamda Tutulan Defterler ve Onay Zamanları

Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir Onay Zamanları

4.12.2019

Yeni Tebligat Yöntemi Hakkında Açıklama

Vergi Usul Kanununun 93. maddesinde tebliğ esasları; Tahakkuk fişinin dışında, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm i..

19.11.2019

E-Tebligat Uygulamasında Değişiklik

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)nin bazı böl..