10.12.2019

İşyerinden Ayrılan Kişilere Verilen Vekaletnamelerin İptali

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli bir durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yetkilendirild..

9.12.2019

Binek Araçların Giderlerine Kısıtlama

7194 Sayılı Kanunun 13'üncü ve 14'üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı ve 68'inci maddelerinde yapılan ..

9.12.2019

Şirket Ortaklarını Bekleyen Büyük E-Haciz Tehlikesi

Şirketlerin borçlarının ortaklar nezdinde etkisi şirket yapılanmalarını da doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, günü..

9.12.2019

Yeni Gelir Vergisi Dilimleri

7194 Sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi ve Gelir Vergisinden değişik..

9.12.2019

Cari Hesap Banka ve Diğer Borç Alacak Mutabakatları Hakkında

Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesine göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep ve ilişkiden doğan alacakların ayrı..

1.12.2019

Yapılandırma Hakkını Kaybedenlere İyi Haber

Vergi ve SGK Prim Borçlarında yapılandırma haklarını kaybeden vatandaşlar için çalışılıyor.