4.06.2020

65 Yaş Üstü Mali Müşavirlerin Yükümlülükleri

Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılan 65 Yaş ve Üstü Meslek Mensuplarının Yükümlülüklerine Ait Açıklama

4.06.2020

Binek Araç Giderleri ve Amortismanları

Gelir Vergisi Kanunu ticari kazançlarla ilgili 40. ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68. maddesinde 7194 sayılı Kan..

4.06.2020

65 Yaş ve Üstündeki Mükelleflerin Yükümlülüğü

Mücbir sebep hali sona eren 65 yaş ve üstündeki bazı mükelleflerin beyan ve ödeme yükümlülüğü

4.06.2020

Kreş Harcamalarının Ne Kadarı Vergiden İstisnadır?

İşçinin çocukları için kreş desteği veren işverenlere tanınan vergi avantajının kapsamı iki yıl önce genişletildiği i..

4.06.2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Hangi Primler Ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği alınan süreler içerisinde işçinin Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmektedir. Ayrıca, kısa çal..

4.06.2020

Geçmişe Yönelik Bağkur Kaydı Mümkün mü?

38 sene tıp merkezi işlettim. İyi vergi verdim. Aynı zamanda haftada iki kere 1 saat bir fabrikada işyeri hekimi olar..