10.07.2019

Kıdem Tazminatı BES ile Birleşiyor

On birinci Kalkınma planında SGK Denetimlerinin arttırılması ve Kıdem Tazminatının BES ile birleştirilmesi, SGK Teşvi..

10.07.2019

Yeni Torba Kanun Vergi Düzenlemeleri

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş tarafından Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda..

10.07.2019

Adıma 2 Sigorta Primi Yatsa Sakıncası Var mı ?

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci i..

10.07.2019

İşçi ve Esnafın Cenaze Ödeneği

Cenaze ödenekleri belirlenmesinde esas alınan miktar, sigorta primine esas matrahlar üzerinden belirlenmez. Taban ve ..

10.07.2019

İşsizlik Maaşında 30 Güne Dikkat Edin

İşsizlik ödeneği alacaklar dikkat! Başvuru süresini iyi takip edin. 30 gün geçirilirse, maaş süresi kısalır. Yeniden ..

10.07.2019

Şirketlere Yeniden Borç Yapılandırma

Borçlu şirketlere İstanbul Yaklaşımı benzeri yeni bir teşvik ve borç yapılandırma getirilecek.