10.07.2019

Yeni Torba Yasa ile Ekonomide Düzenlemeler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Zorunlu karşılıklarla  ilgili sadece pasif tarafına değil aktif tarafına da ba..

8.07.2019

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Önemli Detaylar

Zorunlu sigortalılığın kapsamı dışında bulunanların sosyal güvenlikten yoksun kalmamaları maksadıyla İsteğe bağlı sig..

8.07.2019

İşten Ayrılanlara Meslek Hastalığı Emekliliği

Yaptığı işten dolayı hastalandıkları tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar hiçbir yaş şartı gerekmeksizin h..

8.07.2019

Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası Arttı

Bu yıl yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere 763.69 TL aylık veriliyor...

8.07.2019

Esnek Çalışma ve Sigortalılık Hakkında Bilgilendirme

Bu Makale Esnek Çalışma uygulaması ile sigortalılık işlemleri hakkındadır. Esnek Çalışma Nedir ?

8.07.2019

Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121' inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere v..